Untitled video – Leçon de l'école du sabbat 2021 (vendredi)Leçon jeudi ===
Men repons tout kesyon ou yo …

SIW TA RENMEN APRANN PLUS SOU LABIB
OU K SWIV NOU SOU KANAL SA👇👇👇

OU KAPAB MANB KANAL LA TOU 👇👇👇

SIW TA RENMEN EDE KANAL LA
PIX 800-045-929-99

Rejoignez cette chaîne pour bénéficier d’avantages exclusifs :