Phần nghe Le Nouveau Taxi 2 | Leçon 11 Destination SoleilPhần nghe Le Nouveau Taxi 2 | Leçon 11 Destination Soleil
#taxi2 #Leçon11 #lenouveautaxi2
Published by: Joseph KTuynh
———————————————————————————————————–

Mọi chi tiết xin liên hệ
+ 039 872 5491
– YouTube:
– Gmail: ktuynh@gmail.com