Leçon 31 | آموزش زمان گذشته در زبان فرانسه/ بخش اولدر این درس به مبحث زمان گذشته و افعالی که با فعل داشتن صرف می شود را بررسی می کنیم. برای حمایت از ما و تکمیل این دوره آموزشی سپاسگزار می شویم که این ویدیو را لایک کنید و همچنین مشترک کانال یوتیوب ما بشوید.