Leçon 1 – Mardi : Ressources Disponibles Pour La Famille De Dieu#haiti #ecolesabbat #jesus #ecosa

Pa bliye abòne w ak paj Youtube nou sou lyen sa : www.youtube.com/ecoledusabbat?sub_confirmation=1

Vizite nou sou : www.ecosahow.com pou ou ka sipòte cho a

Lè w fin fè sa, voye videyo/odyo sa bay 5 moun ou konnen. Bondye va beni w.

Prezantasyon : Ted Registre & Mario Michel

Yon Kolaborasyon : @gospelkreyolministry2020|@TheRestoredMinistry|@EffusionMinistries|@PdfministryOrg​