Le Nouveau Taxi A2 _ Leçon 6 / درس ششم (A2) آموزش زبان فرانسه _ کتاب تاکسیدر این مجموعه ویدیو ها کتاب هاي « Le Nouveau taxi “ از سطح مبتدي تا پيشرفته به شما آموزش داده مي شود.
اگر شما هم قصد فراگيري زبان فرانسه با كيفيت و سرعت هر چه بيشتر داريد؛ با ما تماس بگيريد

جهت استفاده از دوره های اموزشی بیشتر از سایت ما دیدن فرمایید
www.behradedu.com

📷 @applyforgermany
📩 inf@applyforgermany.de
🌐 www.applyforgermany.de
🌐 www.behradedu.com
☎️ 004915206068339

گروه مشاوره معصومی

#زبان_فرانسه #كتاب_تاکسی #آموزش_رايگان_زبان#