Le Nouveau Taxi A1- Leçon 29 / درس بیست و نهم (A1) آموزش زبان فرانسه – کتاب تاکسیدر این مجموعه ویدیو ها کتاب هاي « Le Nouveau taxi “ از سطح مبتدي تا پيشرفته به شما آموزش داده مي شود.
اگر شما هم قصد فراگيري زبان فرانسه با كيفيت و سرعت هر چه بيشتر داريد؛ با ما تماس بگيريد

جهت استفاده از دوره های اموزشی بیشتر از سایت ما دیدن فرمایید
www.behradedu.com

📷 @applyforgermany
📩 inf@applyforgermany.de
🌐 www.applyforgermany.de
🌐 www.behradedu.com
☎️ 004915206068339

گروه مشاوره معصومی