Français Leçon 2 – Demander et Remercier | Morning LearningFrançais Leçon 2 – Demander et Remercier
Leçons de français par Morning Learning
Apprendre le français par les dialogues et le vocabulaire.

Tiếng Pháp, bài 2 – Học cách xin hỏi và cảm ơn
Học tiếng Pháp qua đàm thoại và ngữ vụng.
Có phụ đề tiếng Việt.

Tự học tiếng Pháp căn bản với Morning Learning

Subscribe, Like and Share
Hãy vui lòng đăng ký kênh, like 👍, và chia sẻ video này 😀
và bấm nút notification 🛎

#self-learning #apprentissage_autonome #tự_học
#học_tiếng_Pháp #căn_bản #đàm_thoại #ngữ_vụng
#dialogs #vocabulary
#morning_learning
#phụ_đề_tiếng_Việt