Le nouveau taxi 3 | Leçon 4: Arrêt sur… | La télé-réalité (Phần 2 và hết)

 • CRISTINA ONDYNA BOX ROBINET D'ARRET 3/4 SORTIE LATERALE 1/2 - CRISTINA ONDYNA PD71000
  BOX ROBINET D'ARRET 3/4 SORTIE LATERALE 1/2 - CRISTINA ONDYNA PD71000
 • CRISTINA ONDYNA BOX ROBINET D'ARRET 3/4 SORTIE 1/2 PAR LE HAUT - CRISTINA ONDYNA PD75000
  BOX ROBINET D'ARRET 3/4 SORTIE 1/2 PAR LE HAUT - CRISTINA ONDYNA PD75000Đây là bài học số 4 phần 2 và hết theo giáo trình le nouveau taxi 3 dành cho các bạn có trình độ B1 trở lên. Tuy nhiên thì mình đã nói rất chi tiết để các bạn ở mọi trình độ có thể tham khảo và học hỏi.
Xem lại bài học trước tại:
Bài 1- Phần 1: Solo mais pas trop:
Bài 1- Phần 2 và hết : Solo mais pas trop:
Bài 2- Phần 1 : Vous, moi, toit :
Bài 2- Phần 2 và hết: Vous, moi, toit:
Bài 3-Phần 1: SOS service:
Bài 3-Phần 2: SOS service:
Bài 3-Phần 3 và hết: SOS service:
Bài 4-Phần 1: Arrêt sur… | La télé-réalité:
—-
Kết nối với chúng mình tại:
► Muốn học Online 1-1 với tôi:
► Mua 25 chủ đề dịch cao cấp:
► Liên hệ tôi:
► Nhóm trên fb:
► Kênh YouTube:
► Muốn biết rõ tôi là AI?
► Trò chuyện ở Trạm Cà Phê:
—-
© Bản quyền thuộc về Trạm Ngôn Ngữ
© Copyright by Trạm Ngôn Ngữ ☞ Do not Reup

 • BANYO Mélangeur 3 voie DN32- 1/4x2 Entraxe 125mm - axe court-bouton arret
  Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement de chauffage central Vanne pour chauffage central BANYO, Vous recherchez le produit Mélangeur 3 voie DN32- 1/4x2 Entraxe 125mm - axe court-bouton arretConvient pour PAW : mélangeurs 3 voies - Raccords : DN32, F 11/4 x G 2 mâle A=125mm
 • OVENTROP Raccord d'arrêt équerre ZB Multiflex Oventrop Filetage G 1/2'' M x G 3/4'' M
  Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour radiateur Raccord pour radiateur OVENTROP, Raccordement normalisé et sûr de radiateurs à robinetterie intégrée. Pour radiateurs à robinetterie intégrée bitube Laiton nickelé Température de service max. : 120 °C Pression de service